Sparebankstiftelsen DNB og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging støtter No hates Nettravnene

Blake barlow 1439234 unsplash 1

29.08.2019

Mobbing og hatefulle ytringer hindrer en god oppvekst og står i veien for et godt læringsmiljø. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Sparebankstiftelsen DNB støtter No hate i utviklingen av Nettravn-ordningen.

Nettravnene er en ny ordning som organiserer trygge voksne i barns digitale nærmiljø for å gjøre internett til et trygt sted å være for barn og unge. Nettravnene skal bli en naturlig del av den digitale oppveksten til barn og unge. Det bør være like naturlig at det er voksne tilstede i barnas digitale hverdag som at de er tilstede i den fysiske hverdagen.

Linn C. Lunder
Linn C. Lunder, leder Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Sverre Chr. Jarild

-Støtten til No hate er en del av vår nye satsning som skal bidra til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement og økt mangfold av stemmer i den offentlige debatten. Arenaer hvor unge kan og vil ytre seg er en viktig del av dette arbeidet og i den sammenheng er No hates arbeid med å bekjempe hatefulle ytringer på nett viktig. Vi synes det er spesielt interessant hvordan No hate engasjerer frivillige i en ny type dugnadsarbeid, sier Linn C. Lunder, leder Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB.

Gjør internett til et trygt sted for barn og unge

Nettravnene skal organisere frivillige voksne i Nettravn-grupper som tar del i diskusjoner i sitt digitale nærmiljø for å gjøre internett til et trygt sted å være for barn og unge. Ambisjonen er å bidra til gode digitale møteplasser som forebygger at grupper blir utstøtt og mottar hatefulle ytringer.

-Mye av det sosiale livet til barn og unge foregår på digitale plattformer. Det er derfor viktig at de også opplever trygghet på disse arenaene, sier Sigrid Bay, avdelingsdirektør i Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging som er en del av Sekretariatet for konfliktrådene.

Sigrid Bay
Sigrid Bay, avdelingsdirektør i Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

-No Hate har fått tilskudd til en interessant pilot som vi håper vil gi nyttig erfaring for mange i det videre arbeidet med å trygge barn og unges hverdag, sier Bay.

En naturlig del av den digitale oppveksten

-1 av 4 barn blir mobbet på nett og foreldre vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp. Vi ønsker å utvikle en landsdekkende ordning som gjør det enklere for voksne å være tilstede i barnas digitale nærmiljø, og håper Nettravnene blir en naturlig del av den digitale oppveksten til barn og unge. Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging betyr svært mye for oss, og gjør at vi kan utvikle en sterk pilot der vi samarbeider tett med både Kripos, skolen, elever og foreldre, sier Anne Authen, daglig leder i No hate.

Utviklingen av Nettravnpiloten vil pågå høsten 2019.

Vil du samarbeide med No hate?

Ta kontakt med Anne Authen, daglig leder i No hate, tlf: (+47) 951 08 382 og e-post: anne@nohate.no.

Robin worrall 749755 unsplash

10 kjøreregler for en hatefri kommunevalgkamp

Over halvparten av norske politikere synes tonen i samfunnsdebatten har blitt mer hatefull de siste årene. Det viser en fersk undersøkelse som er gjennomført av No hate blant 1492 tillitsvalgte i norsk politikk. Nå lanserer No hate 10 kjøreregler for en hatefri kommunevalgkamp som et verktøy for politikere, organisasjoner, velgere og alle som vil bidra til et godt debattklima i valgkampen.