Mange nordmenn har forbrukslån. Dette lånet kan brukes til det du vil. Lån til forbruk kan hjelpe deg ut av en økonomisk vanskelig situasjon. Selv om dette er en kortsiktig løsning, forutsetter dette at du har råd til å betjene lånet på lengre sikt. Merk at forbrukslån har høy rente. Du bør derfor bruke tid på å finne lånet med lavest rente, samt de beste betingelsene, for din situasjon. I denne artikkelen gjennomgår vi viktige punkter, for å finne det beste lånet for deg.

Sammenlign banker for forbrukslån

Det er viktig å sammenligne banker. De ulike bankene og finansinstitusjonene opererer med ulik rente. Det kan være stor forskjell på den dyreste og billigste banken. Norges Bank har nylig gjennomført et rentekutt. Du bør dermed undersøke om banken du vil låne hos har fulgt opp dette, og satt ned renten. Ved å søke på nett, kan du finne mange oversikter over de ulike

  • Sammenlign ulike banker for å oppnå best mulig rente
  • Undersøk rente før og etter Norges Banks rentekutt

Finansportalen en detaljert oversikt over hvilke banker som tilbyr de laveste rentene. Disse baseres på ulike situasjoner. Merk at du bør se på den effektive renten når du sammenligner lån. Det er denne som viser hva lånet totalt vil koste, inkludert gebyrer og andre kostnader. I markedsføringen oppgir bankene ofte den nominelle renten. Denne kan være langt lavere. Vurder også andre faktorer, som nedbetalingstid og muligheter for avdragsfrihet.

Bruk en lånemegler

En lånemegler tar imot lånesøknader, og videresender den til flere banker og finansinstitusjoner. Fordelen med dette, er at du kun sender én søknad. Deretter vil flere banker konkurrere om å gi deg det beste tilbudet. På denne måten finner du enklere det billigste forbrukslånet. Du sparer også tid, da du slik ikke behøver kontakte hver enkelt bank.

  • En lånemegler sender søknaden til flere banker
  • Sammenlign alle tilbud, før du velger

Lånet skal nedbetales

Det er viktig å ikke ta opp mer lån enn økonomien tåler. De viktigste faktorene er hvor mye utestående gjeld du har, og inntekt i forhold til denne. Om du har bolig, og hvor mye du har nedbetalt på boliglånet, spiller også inn. e24 forklarer hvordan du kan risikere pantsettelse av bolig, dersom du ikke betjener dine lån i tide.

Ikke glem gebyrene

Når du sammenligner banker for å finne det beste forbrukslånet, er det viktig å ikke bare se på rentesatsen. Inkluder gebyrer og andre kostnader. De fleste lån har et tegningsgebyr, samt månedlige innbetalingsgebyrer. Hvis du samler flere lån til ett, kan du spare mye penger. Slik betaler du kun et innbetalingsgebyr, i stedet for flere. Merk forskjell på nominell rente og effektiv rente. Den nominelle renten viser kun rentesatsen. Den effektive renten er den som viser lånets totalkostnad. Her er alle gebyrer og ekstrakostnader inkludert.

Kredittscore avgjør kostnaden på forbrukslån

Det er din kredittscore som avgjør om din lånesøknad blir innvilget eller ikke. Ved en kredittvurdering, vil alle bli tildelt en poengsum. Grunnlaget er ulike statistiske data, tilgjengelig for bankene. Det finnes flere ulike modeller for kredittscore. Dette betyr at du kan få avslag hos en bank, men innvilgelse et annet sted. Du bør derfor søke hos flere banker, dersom du får avslag ett sted.

Alle utlånere legger ulik vekt på kriterier. Det er imidlertid noen forhold som alltid har stor betydning for kredittscoren. Blant disse er din inntekt, og om denne er varierende eller synkende. Din alder, antall bostedsendringer og om du har tilknytning til enkeltpersonforetak teller også. Det er siste tilgjengelig ligningstall som brukes.

Betalingsanmerkninger og inkassosaker

Før du søker lån bør du kvitte deg med betalingsanmerkninger. Dette som regel vil gi direkte avslag i låneprosessen. Det finnes banker som gir lån til folk med betalingsanmerkninger. Da kreves svært høye renter. For den beste renten på forbrukslånet, bør du derfor gjøre opp for deg før du søker. Bankene er strenge på dette, for å unngå tap. Eksempelvis har Bank Norwegian måttet øke tapsavsetningen, i forbindelse med coronakrisen.

  • Betalingsanmerkninger kan gi store konsekvenser for økonomien

Med disse kan du bli nektet en rekke basistjenester. Dette innebærer både strøm, forsikring, mobilabonnement og ytterlige opptak av lån. Betalingsanmerkninger blir derimot slettet, så fort du gjør opp for deg. Da vil du også kunne få lavere rente, samt bedre betingelser når du søker om lån til forbruk.

Ikke lån over evne

Når du vurderer å ta opp forbrukslån, bør du regne på hvor mye du kan og bør låne. Slik vil det også bli lettere å finne banken med mest gunstig rente. Du bør ha en klar idé om hvor mye for eksempel et oppussingsprosjekt vil koste, før du søker om lån. Det samme gjelder om du vil låne penger til en dyrere reise.

Dersom du har kontroll på økonomien, vil det være lettere å forhandle renter med banken. Et godt utgangspunkt er å se på kontoutskriftene for de siste månedene, samt fjorårets egenmelding. Slik vil du få en bedre idé om hvor mye du har i inntekter og utgifter, samt størrelse på gjeld. Slik vil du også se hvor mye du har råd til å betale i renter og avdrag hver måned.

Oppsummering

Din egen bank er kjent med din historikk. Det betyr at de i mange tilfeller vil strekke seg langt for å beholde deg som kunde. Undersøk derfor først din egen bank, før du tar imot tilbud fra en ny. Det billigste lånet vil være det som best dekker dine krav og behov. Ved sammenligning av banker bør du se på flere ting. Både effektiv rente og nedbetalingsavtale, er viktige faktorer for å finne et billig lån. Gjør opp for eventuelle betalingsanmerkninger før lånesøknad. På denne måten unngår du skyhøye renter, og øker sannsynligheten for innvilgelse.

Mer info;
https://www.breakit.se/pressreleaser/2888795/konsumentlanportalen-lanserar-ny-laneberaknare

Print Friendly, PDF & Email