Partnere

Siden oppstarten i februar 2019 har No hate inngått samarbeid med flere aktører.

Hovedsamarbeidspartnere:
Schibsted, Codan Forsikring, Telia, Elkjøp, Kavlifondet, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Sparebankstiftelse DNB.

Faglig samarbeid:
Kripos og Norges institusjon for menneskerettigheter.

Støttespillere:
AWAKE og Brist

No hate er fortsatt i oppstartsfasen og har et stort behov for flere sponsorer og samarbeidspartnere. Hvis din organisasjon ønsker å engasjere seg i kampen mot netthat, møter vi deg veldig gjerne for å diskutere muligheter.

Bli samarbeidspartner

Ta kontakt med Anne Authen, daglig leder i No hate, på tlf. (47) 951 08 382 eller e-post: anne@nohate.no hvis du vil snakke med oss om et samarbeid.

Anne2