Ta del i den digitale oppveksten til barna

Nettravnene

Mange barn rammes av mobbing og hatefulle ytringer på nettet. Vi voksne må være gode rollemodeller og bidra til å forebygge, avdekke og stanse mobbing og hatefulle ytringer.

I Stock 953952452

1 av 3

sier netthets gjør at de ikke vil dele meningene sine på nett

Annie spratt 282807 unsplash
Pan xiaozhen 252168 unsplash

Om lag 40.000 barn og unge utsettes for netthat og mobbing i Norge. Flere undersøkelser viser at mange får store psykiske utfordringer på grunn av netthat og digital mobbing. Det fører til digitalt utenforskap, konsentrasjonsvansker, søvnmangel, dårlig selvtillit og utfordringer med å håndtere vanskelige livssituasjoner.

Medietilsynets siste undersøkelse om barn og medier viser at hele 1 av 4 barn sier at de har vært utsatt for digital mobbing. Halvparten av foreldrene sier at de ikke vet hvem de skal henvende seg til for å få hjelp.

Hva er Nettravnene?

Nettravnene er en egen ordning som skal organisere frivillige voksne i Nettravn-grupper som tar del i diskusjoner i sitt digitale nærmiljø for å gjøre internett til et trygt sted å være for barn og unge. Ambisjonen er å bidra til gode digitale møteplasser som forebygger at grupper blir utstøtt og mottar hatefulle ytringer. Nettravn-ordningen skal utvikles i samarbeid med skoleverket og Kripos.

Vi håper Nettravnene blir en naturlig del av den digitale oppveksten til barn og unge. Det bør være like naturlig at det er voksne tilstede i barnas digitale hverdag – som det er at de er tilstede i den fysiske hverdagen.

Nettravnene organiseres gjennom dialog og samarbeid med barne- og ungdomsskoler og instanser som FAU m.fl. Navet for nettravnene vil være en ressursside under nohate.no med lett tilgjengelig informasjon og lavterskel-tilgang til ressursmiljøer som kan hjelpe.

Fremfor å gå gatelangs som Natteravnene, kan Nettravnene være aktive på nett fra mobilen eller PC-en hjemme i sin egen stue. Konseptet baserer seg altså på frivillig lavterskel-deltakelse fra norske foreldre.

Utrulling av Nettravnene

Nettravn-ordningen rulles ut i samarbeid med Kripos og No hate er i dialog med utvalgte skoler i Oslo og Akershus. Målet er å utvikle en landsdekkende ordning som gjør det enklere for voksne å være tilstede i barnas digitale nærmiljø for å gjøre det til et tryggere sted å være for alle.

Pilotprosjektet gjennomføres for å utvikle og teste nettravn-ordningen sammen med fagpersoner, skoleverket og barn fra 5-7.trinn. Brukermedvirkning i konkretiseringen av konseptet, utviklingen av materiell og verktøy er avgjørende for å sikre at løsningene treffer. Det vil derfor jobbes tett sammen med brukerne.

Foreldrene blir introdusert for konseptet via skolen som viktigste kanal. Som en del av piloten vil det utvikles en introduksjonspakke med kurs- og informasjonsmateriell som tilgjengeliggjøres på både nettsider og i relevante kanaler for skolene.

Foreldre som vil bli nettravner deltar på nettkurset utviklet i samarbeid med Kripos for å lære mer om hvordan de bør opptre som nettravn, men også om hva de som foreldre bør gjøre for å sikre at deres egne barn får god digital oppfølging. Etter kurset kan foreldrene bli en del av en lokal vaktordning hvor de samarbeider med andre foreldre og voksne i lokalmiljøet for å trygge de digitale møteplassene som blir en stadig viktigere del av barn og unges oppvekstmiljø.

Et godt samarbeid med skolene er avgjørende for suksess med nettravn-ordningen og det er ønskelig at så mange skoler som mulig, i løpet av pilotperioden 2019, skal forplikte seg til å gjennomføre nettravn-ordningen fra og med våren 2020.

Utrulling av de første Nettravn-pilotene i Norge er planlagt for høsten 2019.

Vil du vite mer om Nettravnene?

Ønsker du å delta i utviklingen av nettravnene, bli en nettravn, få ordningen innført på skolen din eller på andre måter støtte utviklingen av ordningen? Ta kontakt med Anne Authen, daglig leder i No hate på e-post: anne@nohate.no

Netthatfilteret

Det nye netthatfilteret skal få flere til å tenke seg grundig om før de publiserer og deler hatefulle meldinger på nettet. No hate har utviklet et filter som kan brukes av bloggere, mediehus og andre som publiserer på nettet. Målet er færre lovbrudd og mindre netthat.

Arrow
Netthatfilter

1 av 3

sier netthets gjør at de ikke vil dele meningene sine på nett