Netthat er en trussel mot demokratiet. Den skal vi bekjempe!

Har du blitt utsatt for netthat?

Her finner du hjelp til å håndtere vanlige utfordringer hvis du har blitt utsatt for netthat.

Arrow
Image secondary
Image ternary

Netthatfilteret

Det nye netthatfilteret skal få flere til å tenke seg grundig om før de publiserer og deler hatefulle meldinger på nettet. No hate har utviklet et filter som kan brukes av bloggere, mediehus og andre som publiserer på nettet. Målet er færre lovbrudd og mindre netthat.

Arrow
Netthatfilter

1 av 4

barn sier de har vært utsatt for digital mobbing

Vil du bli nettravn?

Mange barn rammes av mobbing og hatefulle ytringer på nettet. Vi voksne må være gode rollemodeller og bidra til å forebygge, avdekke og stanse mobbing og hatefulle ytringer. Nettravnene skal gi oss voksne kunnskap, verktøy og hjelp til å ta del i den digitale oppveksten til barna.

Arrow
Blake barlow 1439234 unsplash 1

4 av 10

lokalpolitikere har opplevd hat og trusler

Jon tyson 601179 unsplash

Hva er netthat?

Av og til trenger vi å tenke oss om to ganger før vi poster våre meninger på nett. Visste du at noen ytringer er ulovlige og til og med straffbare?

Oppstartsgjengen dugnad1

Om No hate

No hate startet med en Facebook-post sommeren 2018 som engasjerte over 120 mennesker til å delta på dugnad mot netthat. Målet var å utvikle innsikt, ideer og løsninger for å bekjempe netthat på nye måter.

Blake barlow 1439234 unsplash 1

Sparebankstiftelsen DNB og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging støtter No hates Nettravnene

Mobbing og hatefulle ytringer hindrer en god oppvekst og står i veien for et godt læringsmiljø. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Sparebankstiftelsen DNB støtter No hate i utviklingen av Nettravn-ordningen.

Oppstartsgjengen dugnad1

No hate søker kreativ leder / innovasjonsleder

Netthat har blitt en av vår tids største trusler mot demokratiet. Det rammer hardt på både individ- og samfunnsnivå og årsakene til at hatet brer om seg er sammensatte. For et halvt år siden etablerte vi No hate, som Norges første organisasjon som bekjemper netthat på fulltid. Nå styrker vi laget i kampen mot netthat og søker etter en kreativ leder/innovasjonsleder til organisasjonen vår.

Robin worrall 749755 unsplash

10 kjøreregler for en hatefri kommunevalgkamp

Over halvparten av norske politikere synes tonen i samfunnsdebatten har blitt mer hatefull de siste årene. Det viser en fersk undersøkelse som er gjennomført av No hate blant 1492 tillitsvalgte i norsk politikk. Nå lanserer No hate 10 kjøreregler for en hatefri kommunevalgkamp som et verktøy for politikere, organisasjoner, velgere og alle som vil bidra til et godt debattklima i valgkampen.

Erna Solberg5 2

Rusken på nett går fra årlig aksjon til varig allianse

- Samfunnsdebatten har blitt litt råtten, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet tidenes første Rusken på nett-aksjon 28. mai.